Prosessivalvonta

Prosessivalvonta - Tarkkaa reaaliaikaista kuvaa tuotannosta

Prosessin valvonta on tärkeä osa tuotannon automatisointia. Operaattori voi valvoa tuotantolinjan eri vaiheita omalta työpisteeltään tai valvomosta käsin reaaliajassa ja pystyy seuraamaan tarkasti, mitä milläkin koneella tapahtuu.

Tämä nopeuttaa tuotantoa sekä parantaa turvallisuutta videovalvonnan ennaltaehkäisevän vaikutuksen ansiosta riskien torjumisessa. Tallentava videovalvonta mahdollistaa myös asioiden todentamisen jälkeenpäin.

ANWE auttaa teollisuuslaitoksia saamaan tarkemman näkymän tuotantoon! 

Kysy lisää!